Lletanies a la Mare de Déu dels Dolors

Mare de Déu dels Dolors

Senyor, tingueu pietat
   R. Senyor tingueu pietat
Crist, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat

Crist, oïu-nos
   R. Crist oïu-nos
Crist, escolteu-nos

Déu Pare celestial
   R. Tingueu pietat de nosaltres
Déu Fill Redemptor del món
Déu Esperit Sant Paràclit
Trinitat santa, un sol Déu

Mare del Crucificat
   R. Pregueu per nosaltres
Mare del cor traspassat
Mare del Redemptor

Mare dels redimits
Mare dels vivents
Mare dels deixebles

Verge obedient
Verge oferent
Verge fidel

Verge del silenci
Verge del perdó
Verge de l'espera

Dona exiliada
Dona forta
Dona valenta

Dona del dolor
Dona de la nova aliança
Dona de l'esperança

Nova Eva
Consòcia del Redemptor
Serventa de la reconciliació

Defensa dels innocents
Coratge dels perseguits
Fortalesa dels oprimits

Esperança dels pecadors
Consol dels afligits
Refugi dels pobres

Ànim dels desterrats
Suport dels dèbils
Salut dels malalts

Reina dels màrtirs
Glòria de l'Església
Verge de la Pasqua

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, perdoneu-nos, Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, escolteu-nos Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres

Pregueu per nosaltres, Verge dolorosa, perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.

ORACIÓ
Oh, Déu, vós volguéreu que la vida de la Verge fos marcada pel misteri del dolor; us preguem que ens concediu de caminar amb ella pel camí de la fe i d'unir els nostres sofriments a la passió de Crist perquè esdevinguin ocasió de gràcia i instrument de salvació.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Comentaris