Goigs al Santíssim Salvador. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIÓSA TRANSFIGURACIÓ DE N. DIVINO SALVADOR, QUE SE CANTAN EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SABADELL, BISBAT DE BARCELONA.


Ja que ab tan gran resplandor
Vos mostrau transfigurat;
Siau de tots advocát
Nostre amable Salvador.

Del Tabor en la montanya
Ab tres Apostols pujareu,
Ahont vos transfigurareu
Al mitg de una gloria estranya:
La cara un sol abrasat,
De neu te l' vestit candor.
...
De la gloria sublimada
Que allì vareu ostentar
Feu que pugam tots gosar
Al fi de nostra jornada;
De vostra inmensa bondad
Esperam tan gran favor.

Pues que allí dalt del Tabor
La gloria heu manifestat;
La eterna felicitat
Donaunos á tots, Señor.


Parròquia de Sant Salvador, o del Santíssim Salvador, a Sabadell
Foto i més informació: poblesdecatalunya
Via Crucis a la parròquia del Salvador de Sabadell.
Foto de Rafel Ribas

Comentaris