Cobles al Sant Crist de Sant Miquel de Cavallera. Camprodon (Ripollès, Girona)

COBLAS DE LA SAGRADA IMATGE DE JESUS CRUCIFICAT, QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE S. MIQUEL DE CABALLERA.


Ja que en eixa creu clavat
Estau per lo nostre amor:
Misericordia Señor,
Que'ns pesa lo haber pecat.

La naturalesa humana
Quedá tristament llagada,
Cuant per Adam fou trencada
De Deu la ordre soberana,
Menjant aquell fruit vedat
Per lo mateix Criador.
...
De aquest lloch de Caballera
Tingau Señor pietat,
Puig tota felicitat
De vos ab confiansa espera,
Y en tota necessitat
Daunos ajuda y favor.

Ab cor contrit y humiliat
Clamem tots ab gran fervor.
Misericordia Señor
Que'ns pesa lo haber pecat.


Ermita de Sant Miquel de Cavallera, a Camprodon.
Foto: Jordiipa

Comentaris