Cobles al Sant Crist. Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona)

COBLAS AL MISTERIOS BULTO DE LA SANTA MAJESTAT DE CRISTO, EN LA IGLESIA DE CALDES DE MONBUY.

Crist Majestat
Caldes de Montbui

Ab profunda humilitát,
esperança, fé y amor,
alabém Deu y Senyor,
vostra Santa Majestat.

Nicodemus esculpí
un Bulto de Jesu-Christ,
quel habia molt bent vist
cuant en Creu per nos patí:
un Angel li ha ajudát,
lo cual ab tota primor
aperficioná, Senyor,
vostra Santa Majestat.
...
De aquesta Imatge tant Santa
la devoció se estengué,
y en Catalunya també
voler de Deu la trasplanta:
Caldes ha també gosát
de semblant prenda y tresor,
puix mereix tenir, Senyor,
vostra Santa Majestat.
...
Ja que ab cuatre claus clavát
estáu per lo pecador,
valegans, Deu y Senyor,
vostra Santa Majestat.

Font: Biblioteca de Catalunya


Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya


Crist Majestat de Caldes de Montbui
Només el cap és de la imatge original destruïda el 1936.

Comentaris