Oracions a sants i santes

"Els Sants són els nostres models de pregària i a ells també els demanem que intercedeixin, davant la Santíssima Trinitat, per nosaltres i per tot el món. La seva intercessió és el servei més alt que presten al pla de Déu..."
(del Compendi del Catecisme de l'Església Catòlica, 564).



Per ordre alfabètic de sants:
Per ordre alfabètic de beats:

Goigs a sants i santes (per ordre alfabètic)

.

Comentaris