Oració a santa Bernadeta de Lourdes

Santa Bernadeta Subirós

Oh Jesús!
Doneu-me, us ho prego,
el pa de la humilitat,
el pa de l'obediència,
el pa de la caritat,
el pa de la fortalesa
per trencar la meva voluntat
i fondre-la amb la vostra.
Doneu-me, Senyor, el pa de la mortificació interior,
el pa de la desafecció a tota cosa creada,
el pa de la paciència
per suportar els dolors que pateix el meu cor.
Oh Jesús, que em voleu crucificada,
Faci's la vostra voluntat!


Comentaris