Pregàries i Goigs a sant Narcís

Sant Narcís, patró i protector de Girona.

PREGÀRIES:

GOIGS:

Comentaris