Goigs a sants Quirze i Julita. Calella (Maresme, Barcelona)

Sants Quirze i Julita

O Martyrs de gran valía,
socorreu als pecadors;
ohiulos Santa Julita,
y Sant Quirse gloriós.

Lo martyri que passáreu
digne es de gran llahor,
puix en ell may vos cansáreu,
patint per lo Redemptor:
al qual donáreu la vida,
prenent martyri los dos.

Sou Julita mol ditxosa
per tenir un tant bon Fill,
que sufrí mort rigurosa,
fent de la Fé gran espill:
tres anys solament tenia
quant morí Martyr ab Vos.
...
Los qui de cor vos suplican
fruyt de Benedicció,
llur voluntat prest sacían
per vostra intercessió:
y majorment si visitan
al Santuari de Vos
en lo Terme de Calella,
queus venera fervorós.

Puix que Vos Quirse, y Julita
estáu en etern repós;
suplicáu per quius suplica,
y ohiu nostres clamors.

Capella de sant Quirze i santa Julita a Calella

Sants Quirze i Julita, patrons de Calella


Comentaris