Goigs a la Mare de Déu de Castellet. Sant Vicenç de Castellet (Bages, Barcelona)

Mare de Déu de Castellet

En lo Mon puix sou lloada,
ab Jesus de Nazaret,
Siau la nostra Advocada,
vos Reyna de Castellèt.
...
A tota esteril Dona,
queus prèga ab devociò,
alcançàuli gran Senyora
fruyt de benedicciò;
Y per tal successiò
dauli abundancia de llet.

Pregàu Vos à Deu, Senyora,
per nosaltres Pecadors,
de quens aparell bon hora
per anàr à gozar dels dos;
Que en lo Cel reynèm ab vos,
y ab Jesus vostre Fillèt.

Puix tan alta sou posáda,
sobre de aquest montonèt;
siau la nostra advocàda:
vos Reyna de Castellèt.Font: Antoni Prat i Puig

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Imatge de la Mare de Déu de Castellet,
extreta del blog d'Antoni Sàbat Aguilera.

Santuari de la Mare de Déu de Castellet
Foto: Pedro Salcedo

Processó amb la Mare de Déu de Castellet

L'aplec es celebra el segon diumenge de setembre


Comentaris