Goigs a la Mare de Déu d'Olives. Olives (Pla de l'Estany, Girona)

Mare de Déu d'Olives (s. XIV)
És la patrona del poble. És d'alabastre policromat i va poder ser restaurada dels danys que sofrí el 1936.

Reina exelsa coronada
sobre totas las Marias,
siau la nostra advocada
Verge Santa de Olivas.
...
Los de Olivas vos reclaman
ab molta devoció,
y tots los circumvehins
vos reclaman de bon cor,
vullaunos sempre ajudar
ab vostres remeys y vias:
no cessant de invocar
á vos Verge de Olivas.

Puix sou Reina y Senyora
sobre totas las Marias
siau nostra Emperadora
Verge Santa de Olivas.
Església parroquial de Santa Maria d'Olives

Església de Santa Maria d'Olives
Foto: Josep Maria


Comentaris