Goigs a Santa Quitèria

Santa Quitèria

Puig gosau tanta gloria
Verge y Martir gloriosa:
Guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.

Filla de Reys y Pagans
foreu per la vostra gracia,
y aborrá tota desgracia
per amor als Christians:
Del Etern foreu Infanta
per ser de son Fill Esposa.
...
En un Santuari Majór
diguereu fos sepultát,
lo vostre Cos venerát:
Molts miracles haveu fet
curant com tothom canta
Verola, Xerampió, y Rosa.

De Febres y Pestilencia
curáu Quiteria també,
y al Confrare, queus fa be
llevau qualsevol dolencia:
Lo qui es atormentat
del dimoni, ó altre cosa.

Puig ab Deu sou tant bastanta
de alcansar gracia abundosa:
Guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.


Font: Agustí Esteve i Orozco de Nájar

Sepulcre de Santa Quitèria (s. IV) a la cripta
de l'església de Santa Quitèria d'Aira (Aire-sur-l'Adour) (Gàl·lia)
.

Comentaris