Goigs a Sant Julià. L'Arboç (Baix Penedès, Tarragona)

Sant Julià

Lo devot que en Vos confia,
de tot mal sia guardat:
siau nostra llum y guia,
Juliá, mártir sagrat.
...
Vol matarvos (mes en vá)
ab pega y oli bullent;
á fieras vos fa llansá,
queus veneran promptament:
últim recurs del tirá
es lo véureus degollat.

Consol y favor espera
de Vos, ó Mártir ditxós,
mentres devota os venera
aquesta vila de Arbós:
vostre auxîli poderós
vinga sobre aqueix vehinat.

De Jesus, fill de Maria,
en lo cel sóu tan amat:
siau nostra llum y guia,
Juliá, mártir sagrat.


Façana de l'església parroquial de sant Julià de l'Arboç

Comentaris