Goigs a la Mare de Déu de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat

Sacratíssima Senyora,
Mare del Fill increat;
ajudaunos tota hora,
Princesa de Montserrat.
...
En la cort celestial
teniu il·lustre corona,
dotada de gracia tal,
que tot quant voleu seus dòna:
Dulcíssima intercessora
del pecador humiliat;
ajudaunos...

Vostras divinas montanyas
que apar que serradas son,
per ser tan altas y estranyas
tenen fama en tot lo mon:
sobre tot ningú ignora,
ser major vostra pietat;
ajudaunos...

Tretse son vostras hermitas
ahont estánt los hermitans,
per ser ellas tan devotas,
los aucells van á las mans:
Cantant tots ab melodía
á son Deu quels ha criat:
ajudaunos...

Suprema desterradora
de las bromas del pecat;
ajudaunos tota hora,
Princesa de Montserrat.


Edició del 1616

Edició del 1693. Font: Biblioteca de CatalunyaEdició del 1673Goigs de la Capella de Can Teixidor. El Masnou (Maresme, Barcelona)

Goigs de la Capella de la Casa Isalguer
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona)

Comentaris