Goigs a Sant Cugat. Parròquia de Sant Cugat de Salt (Gironès, Girona)

El màrtir sant Cugat. Patró de Salt.

Puix per nostre Redemptor
sanch, y vida haveu donat,
daunos fruyts, salut, y vida,
Patró, y Martir Sant Culgat.
...
A Barcelona arribareu,
segons vostra Historia diu
ab vostre Germá Feliu,
qual à Gerona enviareu;
y vos sol alli quedareu
predicant la veritat.
...
Per Patró vos venerám
tots los de aquesta Parroquia,
feu que la Pedra noi ' toquia,
ni siam ferits del Llamp;
Tots los de Salt confiám,
que sereu nostre Advocat.

Al Devot, que en Vos confia,
en tota necessitat,
socorreulo nit, y dia
Patró, y Martir Sant Culgat.Parròquia de Sant Cugat, de Salt
L'any 2008 es va fer la solemne commemoració dels 1.125 anys.
La construcció actual és de l'any 1635, ampliada el 1913.

Detall a la porta de l'església parroquial de Sant Cugat de Salt
Sant Cugat va ser màrtir entre els anys 303-304 i la seva
festa es celebra el 25 de juliol
El Mas Llorens i el campanar de l'església de sant Cugat
Porta de l'església de sant Cugat de Salt

Comentaris