Goigs a Sant Macari. Estanyol (Gironès, Girona)

Sant Macari

Puitg á vostra santedad
Tributam etern loor;
Daunos, Macari, favor
En tota necesitat.
...
Pasareu fins als trenta anys
Fent de mercader lo ofici,
Mes en breu contra del vici
Intentau fer majors guanys:
Vencent del mont los enganys
Fugiu á la soledat.
...
Rebut lo Sant Sacerdoci
Creix mes y mes vostre zel,
Pujar animas al Cel
Es vostre major negoci
De fugir sempre del oci
Bell ecsemple ans heu deixat.
...
Puitg de tot atribulat
Oiu sempre 'l trist clamor
Daunos, Macari, favor
En tota necesitat.


Església parroquial de sant Andreu d'Estanyol

Comentaris