Goigs a la Mare de Déu del Remei

Nostra Senyora del Remei

Puig remey universal
tenim en Vos, Verge pura:
tota humana criatura
deslliuraula de tot mal

Lo primer mal que tinguérem,
lo primer pecat que's feu,
fou tan ofensiu á Deu
que tots la amistat perdérem;
desde aquell punt tots nasquérem
ab pecat original.
...
En mitg de la nit obscura
de la culpa tenebrosa,
Vos sóu la lluerna hermosa
de la llum mes clara y pura,
quels camins nos assegura
y la senda principal.
...
Sóu remey als angustiats;
sóu remey en la amargura;
sóu remey, perfecta cura
á tots los necessitats;
als tristos y atribulats
los sóu bálsam radical.
...
En aquell instant final,
del que es pendent nostra sort;
alcansaunos felis mort
y la gloria celestial.
.

Comentaris