Goigs a santa Il·luminada, verge i màrtir

GOIGS A LA GLORIOSA VERGE SANTA ILLUMINADA QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA LO 29 DE NOVEMBRE.

Santa Il·luminada de Todi

Puix la gràcia del Senyor
en vos fou manifestada:
Pregàu, Verge Illuminada
per qui us implora ab amor.

Todi es la ciutat ditxosa
que admirà vostra virtut,
foreu de la joventut
clar espill, molt venturosa.
De vostra mare ab fervor
la devoció heu heredada.

Als pobres aconsolàu
en les seves afliccions,
y ensenyantlos oracions,
a Jesús los presentàu,
logrant la pau en son cor
y son ànima salvada.
...

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.Comentaris