Goigs a sant Sadurní. Castellví de la Marca (Alt Penedès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIOS MARTIR SANT SADURNI, BISBE DE TOLOSA, EXCELS PATRO DE CASTELLVI DE LA MARCA.

El bisbe i màrtir sant Sadurní

Nostre poble amb fe viva
us prega del fons del cor:
Sant Sadurní, bisbe i màrtir,
siau-nos bon protector.

A Corint fou on nasquéreu
entre la gentilitat,
mes de la cristiandat
santa ensenyança rebéreu.
L'excels apòstol sant Pere
us fou ínclit preceptor.
...
L'any mil cent u es contava
quan el bisbe consagrà
el temple que us ofrenà
Castellví que us venerava.
Així consta escrit en acta
per perpetual record.
...
A Castellví de la Marca
us diuen del fons del cor:
Sant Sadurní, bisbe i màrtir,
siau-nos bon protector.


Església nova de Sant Sadurní a Castellví de la Marca
Foto: Ajuntament de Castellví

Interior. Foto: Àngela Llop.


Comentaris