Goigs a la Mare de Déu de l'Amor Formós. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS I LLOANCES DE LA MARE DE DÉU DE L'AMOR FORMÓS VENERADA A L'ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE LA BARCELONETA.


Mare del formós amor,
Mare amable, mare pia:
en l'hora de nostra mort
visiteu-nos, oh Maria.

Reina sou la més gloriosa,
cel i terra us adoren,
per ço tots els fidels imploren
vostra gràcia poderosa;
en esta vida penosa
vostra Cort en Vós confia.
...
Vós sou la porta del cel,
refugi del pecador,
qui gosa vostre favor,
pot morir sense recel;
en aquell dia a tot fidel
socorreu-lo, Mare pia.
...
Alcanseu-nos bona sort,
oh gran Reina, en l'agonia;
en l'hora de nostra mort
visiteu-nos, oh Maria.
Comentaris