Cobles a la Mare de Déu dels Dolors. Amer (La Selva, Girona).

COBLAS DEVOTAS DELS SET DOLORS DE MARÍA SANTÍSSIMA DE LA VILA DE AMER.

Mare de Déu dels Dolors

De set Espasas ferida
vos mirám trista y plorosa
Verge y Mare Dolorosa
socorreu aquell quius crida.

Lo primer Dolor sentíreu,
quant per donarnos exemple,
oferireu en lo Temple
vostre Fill, ahont ohireu
la sentencia tan sentida
que Simeon vos proposa.
...
Puig Vos sou la Tesorera
de la Gracia Divina
la devoció de Amer
que ab viva fé en Vos espera,
sia de Vos asistida
sius reclama fervorosa.

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Mare de Déu dels Dolors d'Amer.
Foto i més informació: Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d'Amer.

Programa de la Processó del Divendres Sant dels Dolors d'Amer.

Cal distingir la Processó de Divendres Sant de la Processó dels Dolors que es fa una setmana abans, el Divendres de Dolors, abans de la Setmana Santa.

Programa complet de la Setmana dels Dolors del 2022

Absis del Monestir de Santa Maria d'Amer.
Foto: Josep Maria.

Comentaris