Goigs de santa Francesca Romana

GOIGS DE SANTA FRANCISCA VIUDA Y ROMANA.

Santa Francesca Romana

De la vida en triple estat
dau de virtuts resplandor,
Per tots vullau alcansar,
Francisca gracia y favor.

De donsellas sou exemple
en los vostres primers anys,
vivint apartada sempre
del mon, y dels seus enganys,
y ocupada en meditar
la lley santa ab gran fervor.

De tal modo apresiareu
la puresa, y castedat
que consagrar intentareu
á Deu la virginitat,
á qui sols heu judicat
digne de vostres amors.
...

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.


Comentaris