Goigs als sants Màrtirs escultors

GOIGS EN ALABANSA DELS MARTYRS ESCULPTORS LOS SANTS: CLAUDINO, NICOSTRAT, SIMFORIÁ, CASTORI, Y SIMPLICI. Any 1869. Sa festa à 8 de novembre.

Sants Màrtirs escultors

Rodejats de resplandors
dalt en lo Cel coronáts;
Martyrs benaventuráts,
escoltau nostres clamors.

Per vostra sort, y ventura
vos cridá lo Omnipotent
á professar la Esculptura,
que exercíu llohablement:
Fins ser en Roma aclamáts
per insignes Esculptors.
...
Dels sinch Reliquias gozám,
y molt be quen som contents;
Sants beneyts, vos suplicám
nos miréu ab ulls clements:
Dels tristos, y apesaráts
vulláu ser consoladors.

Lo amor, y temor de Deu
esculpiu en nostres cors;
Esculptors glorificats,
escoltáu nostres clamors.

Font: bibliogoigs


Comentaris