Goigs als Set Dolors de la Mare de Déu

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DELS DOLORS MOLT DEVOTS

Mare de Déu dels Dolors

Puig foreu ab set torments
de set Dolors traspassada:
siáu la nostra Advocada,
Mare de vostres Sirvents.

Vostra primera amargura,
junt ab un inmens dolor,
Simeón vos apressura
ab la mort del Redemptor,
que sent de ell profetisada,
causá dolors vehements.
...
Lo seté y ultim Dolor
fou, quan lo acompanyareu
al Sepulcre, que ab tristor
lo Cos mort allí entregareu,
afligida y apretada
de tan dignes sentiments.
...

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.


Comentaris