Goigs a la Mare de Déu dels Dolors. Girona (Gironès, Girona).

COBLAS DEVOTAS DELS SET DOLORS DE MARIA SANTISSIMA

Mare de Déu dels Dolors

De set Espasas ferida
Vos mirám trista y plorosa
Verge, y Mare Dolorosa
socorréu aquell quius crida.

Lo primer Dolor sentireu,
quant per donarnos exemple,
oferireu en lo Temple
vostre Fill, ahont ohireu
la sentencia tan sentida
que Simeon Vos proposá.
...
Puix Vos sou la Tesorera
de la Gracia Divina
la Devoció Geronina,
que ab viva fé en Vos espera
sia de Vos asistida
sius reclama fervorosa.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Rajoles amb la Mare de Déu dels Dolors a l'exterior de l'església dels Dolors de Girona. Foto: Enric.

Església de la Mare de Déu dels Dolors de Girona
Foto: Maria Rosa Ferre


Comentaris