Goigs a la Mare de Déu de la Bona Nova. Tordera (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE LA REINA SANTISSIMA DE LA BONA NOVA QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE SANT DANIEL, DEL TERME DE TORDERA.


De Bona Nova Senyora,
sou Vos per tots reclamada:
Siáu, pues, Verge sagrada,
sempre nostra Intercessora.

En la divina presencia
lo quens convé coneixéu,
y demanar Vos sabéu
favors, gracias y assistencia:
novas de consoladora
son las que dau invocada.
...
Los de Tordera ab fervor
dins de son Terme os veneran;
per Vos alcansar esperan
de las gracias lo tresor:
al qui bona nova implora
síali per Vos donada.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Ermita de Sant Daniel, al veïnat de Sant Daniel de Tordera, abans també anomenat el veïnat de Gasolves i Cantallops. Situat a l'esquerre del camí que va a Blanes, a uns 4 km. del casc urbà. Foto: Closcer

Encara que no hi ha dades concretes de la seva fundació, sembla que va ser edificada al segle XVI i prengué el nom per estar bastida en uns terrenys del convent de monges de la Vall de Maria, depenent del Monestir de Sant Daniel de Girona.

Interior de la capella. Foto: Catalunya Medieval.


Comentaris