Goigs a la Mare de Déu de la Providència, Auxili dels Cristians. Santa Maria del Pi a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE N. SEÑORA DE LA PROVIDENCIA AUXILI DE CRISTIANS QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE NOSTRA SEÑORA DEL PI.


Mare pia y celestial,
Ab vostra dolsa clemencia
Deslliureunos de tot mal,
Verge de la Providencia.

Es lo Rosari cadena,
Pero cadena de amor,
Ab que del cel lo favor
En favor seu encadena
La ánima que viu com cal,
Resantlo be y ab frecuencia.

Es arma molt poderosa,
Quens defensa del diable:
Es obra á Deu agradable,
Y á la Verge molt honrosa:
Mes lo enemich infernal
La destorba ab sa influencia.
...

Font: Amadeu Inglés

Basílica de la Mare de Déu del Pi de Barcelona.
Foto: Maria Rosa Ferre


Comentaris