Goigs a sant Josep Oriol. Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL BEATO JOSEPH ORIOL, BENEFICIAT QUE FOU DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE NOSTRA SENYORA DEL PI DE BARCELONA.

Capella de sant Josep Oriol a l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona.
Amb motiu de la beatificació de Josep Oriol el 1806 s'hi va fer un retaule, i quan va ser canonitzat al 1909, li fou dedicat un altar dissenyat per l'arquitecte Joan Martorell amb una imatge del sant de l'escultor Venanci Vallmitjana i Barbany. A les cantonades s'hi instal·laren quadres del pintor Llimona. Tot plegat fou cremat l'any 1936, i actualment hi ha una imatge antiga del sant, de Ramon Amadeu.
A Barcelona també hi ha una parròquia dedicada a sant Josep Oriol.

Oriol lo imitador
de Patriarchas, y Sants.
Pregáu á nostre Senyor
pera tots los Christians.

Jesus nostre Salvador
en las ayguas del Babtisme
vos destiná per abysme
de virtuts, y de candor;
Sant Pere tè lo honor
de donarvos Olis Sants.
...
Jesus es lo vostre nort,
Obed sou en haver nat,
Samuél per l'honestedat,
Elías per Orador,
Phinees per Zelador,
Habacuch per pobres tants.
...

Font: Amadeu Inglés

Façana de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona

Comentaris