Goigs a la Mare de Déu de Gràcia. Sant Pere Despuig a la Vall de Bianya (Garrotxa, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DE NOSTRA SRA. DE GRACIA QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT PERE ASPUIG EN VIANYA.

Mare de Déu de Gràcia

En aquest Puig sòu Senyora,
la font y Mare de Gracia:
dels enemichs, y desgracia
deslliuraunos en tota hora.

La vostra concepció
fou sens culpa ni pecat,
puig sòu lo hort hont no ha lograt
entrar lo infernal dragó,
á escampar la corrupció;
ans bè sòu de ell vencedora.
...
Feu que vencém lo pecat,
com de ell foreu vencedora,
deslliuraunos gran Senyora
del foch de la eternitat.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Església parroquial de Sant Pere Despuig.
Aquesta església parroquial va posseir, fins al 1936, una marededéu romànica, sedent, venerada sota l'advocació de Mare de Déu de Gràcia.
Foto: Arnau Brosa.


Comentaris