Goigs als sants Màrtirs Coronats

GOZOS EN ALABANZA DELS MARTIRS CORONATS* QUE PER TALS SE VENERAN Á VUIT DE NOVEMBRE.
*Els màrtirs Sever, Carpòfor, Severià i Victorí.


Rodejats de resplandors
dal en lo cel colocats:
Martirs quatre Coronats
escoltau nostres clamors.

Per vostra sor, y ventura
en Roma estaveu viven
ab molta opolentura
y aixi exersiúu llohablement:
Al punt foreu acusáts
per insignes oradors.

Dels quatre un per nom Savé,
Carpoforo, y Serveriá,
(aunque despues se sapigué)
lo últim Victoriá:
Mostranli al tirá declarats
de estos, los grans tresors.
...
O Sants benaventurats
ohiu nostres prechs y plors:
Mártirs quatre coronats,
presenteu nostres clamors.Comentaris