Goigs a santa Anna. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS DE LA GLORIOSA SANTA ANNA LA QUAL SE VENERA EN LA IGLESIA DE LA CASA DE MISERICORDIA DE LA CIUTAT DE VICH.

Sant Joaquim, santa Anna i la Mare de Déu de petita

Avia y Mare natural
De Jesús y de Maria:
Ajudaunos nit y dia,
Santa Anna de sanch Real.

De la Aurora més hermosa
De qui nasqué lo clar Sol,
Foreu salva preciosa
De la obscura nit farol;
Puix sou de gracia via,
Y la font manancial.
...
A vostra filla pregám
Las donzellas de esta casa,
Com á tant pia esperám
Del divino amor la brasa;
Pera aixis nos conservar
Castas més que lo cristall.
...
Puix sou Mare de Maria
Y Avia del Verb Eternal.
Assistiunos nit y dia,
Anna de Davit y Abram.

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.

Claustre de l'antiga Casa de Misericòrdia de Vic, reconstruït en un nou edifici d'habitatges en el seu emplaçament. El conjunt d'edificis originari fou enderrocat l'any 1992 per tal d'eixamplar el carrer Misericòrdia. Foto: Enric.Comentaris