Entrades

Goigs a sant Ramon Nonat. Sentfores, a Vic (Osona, Barcelona).

Goigs a sant Ramon Nonat patró de Cardona (Bages, Barcelona).

Goigs al venerable Joaquim Rosselló i Ferrà fundador dels Missioners dels Sagrats Cors. Palma (Mallorca).