Goigs a la Mare de Déu del Remei. Sant Pere Cercada a Santa Coloma de Farners (La Selva, Girona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL REMEY, QUE SE VENERA EN LA SUA CAPELLA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PERE CERCADA.

Mare de Déu del Remei

Puix regnau sobre los Sants,
excelent y vencedora;
per los vostres goigs tan grans
dáunos prest Remey Senyora.

Remediáu per goig, Princesa,
del Arcangel Gabriel,
Remediáu en nostra presa,
mirau nostre mal cruel;
Remediáu ab vostres mans,
puix lo Fill tan Vos honóra.
...
Remediáu per ser Assumpta
en los Cels ab gran honor,
Remediáu puix tant conjuncta
sou ab Deu nostre Senyor:
Remediáu los nostres dañs,
que tenim á cada hora.

Remediáu, y dáu descans
al devot que Vos adora:
per los vostres goigs tan grans
dáunos prest Remey Senyora.


Església romànica de Sant Pere Cercada, a uns 11 km al SW del nucli de Santa Coloma de Farners. Foto: Josep Maria.


Comentaris