Goigs a sant Pau de Narbona. Sant Pau de Pinós a Santa Maria de Merlès (Berguedà, Barcelona).

GOIGS DE SANT PAU, BISBE DE NARBONA, QUE'S VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE PINÓS, BISBAT DE VICH, A 11 DE DESEMBRE DE CADA ANY, Y QUE'S CANTAN ACABADA LA MISSA MAJOR. Any 1877.

Sant Pau de Narbona, bisbe i màrtir del segle III.
Una piadosa llegenda transmesa en els presents Goigs el situa com a deixeble de sant Pau al segle primer. 

Pregau per tota persona
Que'us reclama de bon cor:
Siau nostre protector,
Sant Pau, Bisbe de Narbona.

En lo temps que predicaba
Sant Pau Apóstol sagrat,
Foreu per ell batejat,
Creent tot quant ensenyaba,
Armat de la fe, que dona
En sa guerra gran valor.
...
Essent Bisbe consagrat
Escampareu per la Fransa
Fe viva ab gran confiansa
De Jesus crucificat;
Molta gent se torna bona,
Ohintvos predicador.
...


Església de Sant Pau de Pinós al municipi de Santa Maria de Merlès (Berguedà).
Foto: Jordi Brussosa Bassas.


Comentaris