Goigs a sant Salvador d'Horta. Les Masies de Roda (Osona, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL CATALÁ DELS MIRACLES, LO BEATO SALVADOR DE HORTA, QUE'S CANTAN EN LA SUA CAPELLA DE LA CASA DELS SANGLES, DE LA PARROQUIA DE SANT PERE DE RODA, BISBAT DE VICH.

Sant Salvador d'Horta presidint la seva capella de Masies de Roda.
Foto: Xevi Mas a naciodigital.cat.

Del Sol de la caritat,
puig brillau en resplandors:
Siau lo nostre advocat,
Salvador de Horta gloriós.

En Catalunya la noble
felís Pàtria 'us ha donat,
de Santa Coloma'l poble
de Farnés intitolat;
per honra del Primpcitat
certament nasquéreu Vos.
...
En la capella del Sangles
la vostra Imatge tenim,
y postrats á vostras plantas
humils los cors vos rendím;
suplicantvos sanitat
y dels camps lo fruyt copiós.

Puig que ab tanta pietat
vos mostrau maravellós:
Siau lo nostre advocat,
Salvador de Horta gloriós.

Edició de 1902. Font: bibliogoigs.

Edició de 1889

Edició del 1845

L'ermita de Sant Salvador de Còdol, a tocar del començament del Pantà de Sau.
Aplec del 10 de maig de 2009. Foto: Xevi Mas a naciodigital.cat.

Interior de l'ermita. Foto: Ajuntament de les Masies de Roda.


Comentaris