Goigs a sant Bartomeu. Tavertet (Osona, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT BARTOMEU APÒSTOL PATRÓ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SESGORGUES. BISBAT DE VIC.

Imatge de sant Bartomeu a l'església de Sant Bartomeu Sesgorgues.

Vostra gran virtut us féu
entre tot l'apostolat:
de Jesucrist molt amat,
Apòstol Sant Bartomeu.

Sou de pàtria galileu
i d'ofici pescador,
a l'Àssia predicador
de Jesús bon camí feu;
l'evangeli predicat
fou l'escrit per Sant Mateu.
...
De Sesgorgues per Patró
fa molts anys que us hi proclamen,
i els fidels a vós demanen
la salut, la fe i l'amor;
el camí per vós fressat
seguirem amb vostra veu.

Tant en la glòria podeu
que tot us és atorgat:
de Jesucrist molt amat,
Apòstol Sant Bartomeu.


Església parroquial de Sant Bartomeu Sesgorgues.
Foto: Josep Maria.

Foto: Román González.


St. Bartomeu Sesgorgues. Aplec 2017. Al final hi ha el cant dels Goigs.


Comentaris