Goigs a sant Feliu Africà, patró de Torelló (Osona, Barcelona).

GOIGS EN HONOR DEL INSIGNE MÁRTIR S. FELIU AFRICÁ, PATRÓ DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA VILA DE TORELLÓ. BISBAT DE VICH.

Sant Feliu Africà o de Girona, patró de Torelló.
Foto: Parròquies de Torelló.

Puix de mártir de Deu viu
Portau palma meritoria:
Socorreu al qui'us imploria
Insigne mártir Feliu.

La primera llum heu vist
Del Sol africá en Scilita,
Ciutat fecunda en cullita
De Soldats de Jesucrist,
De sanch noble descendiu
Cristiana sens vanagloria.
...
Puix sou digne titular
De molts pobles catalans,
Essent Torelló un dels tants
Protegiulo sens cessar,
Y á Deu supliqueu actiu
Perque nostra sort milloria.
...
Puix en el cel resplandiu
Ab tres auriolas de gloria...
Socorreu al qui'us imploria
Insigne martir Feliu.Parròquia de Sant Feliu de Torelló
que celebra la seva Festa Major en honor de sant Feliu.
Foto: Friviere


Comentaris