dissabte, 19 d’octubre de 2013

Goigs a la Mare de Déu del Bon Succés. Vic (Osona, Barcelona)

Mare de Déu del Bon Succés
Puix de tots sou Protectora
gran Senyora:
al qui devot de Vos es
alcansauli Bon-Succés.

Ab crueltat inhumana,
y tirana
un Moro esclau os tenia,
de ultrajarvos ab porfia
no cessaba,
ab sa bárbara osadia
á vostra Imatge desdora
gran Senyora.
...
En esta capella honrada
sou estada
de tothom, com molt just es,
y ab titol de Bon-Succés
venerada,
essent, com tenim entés,
universal protectora
gran Senyora.


La devoció a Vic a la Mare de Déu del Bon Succés, va lligada a la Confraria de la Mare de Déu del Bonsuccés, formada en la seva major part per bracers o pagesos que treballaven directament al camp. Vegeu més informació d'aquesta devoció i de les pregàries per a demanar la pluja, en aquest enllaç de la Devocioteca.

CONFRARÍA DE NOSTRA SENYORA DEL BON-SUCCES, FUNDADA EN LO MONESTIR DELS PARES DE LA MERCÈ, DE LA CIUTAT DE VIC. Any 1701.

Puix de Vos, Verge Maria,
lo fill de Deu carn ha prés
al devot que en Vos confia
alcançauli Bon-Succés.

Bon-Succés tinguereu Vós,
y tot lo llinatge humá
fentse Deu home per nos
quant Langel vos saludá
restánt Verge, y Mare pia
lo que no se es fet jamés.
...
Puix à Vos, Senyora mia,
ja més vos ha negat res:
al devot que en Vos confia,
alcançauli Bon Succés.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada