Goigs a sant Mateu, apòstol i evangelista.

GOIGS DEL GLORIOS APOSTOL, Y EVANGELISTA SANT MATHEU.

Sant Mateu apòstol, evangelista i màrtir

Secretari sou de Deu
Evangelista Sagràt,
siau lo nostre Advocàt
Vos Gloriòs Sant Matheu.

En Capharnaù estaveu
molt posàt en Cambiar,
de Christo poch vos curareu
sino quant vos và cridar;
en lo punt vareu deixar
Cambis per servir à Deu.
...
Suplicamvos humilment
tots los de aquest veynàt,
pregueu al Omnipotent
quens tinga gran pietàt:
y quens guart de tempestàt,
donantnos lo Regne seu.

Puix de Deu sou Secretari
Apostol, y Martyr seu,
siau lo nostre Advocàt
Vos Gloriòs Sant Matheu.Comentaris