Goigs a sant Llorenç. Santuari de Sant Llorenç del Munt, a Matadepera (Vallès Occidental, Barcelona)

GOIGS EN ALABANÇA DE L'INSIGNE DIACA MÀRTIR SANT LLORENÇ QUE ES VENERA EN L'ANTIQUÍSSIMA ESGLÉSIA ABACIAL DEL MONESTIR DEL MUNT EN EL VALLÈS I DE LA QUAL ÉS EL TITULAR.

Imatge de Sant Llorenç al Santuari de Sant Llorenç del Munt.
Foto i més informació: Catalunya Medieval.

Espanyol màrtir sagrat
Nostre protector piadós,
Siau-nos sempre advocat,
Sant Llorenç, màrtir gloriós.

Foren Oròncio i Paciència
Vostre pares fervorosos,
Que volgueren cuidadosos
Dels Sants dar-vos la ciència
Afirmats en la creència
De què a l'home fa ditxós.
...
Mots monjos anacoretes
Savis i Sants abriga
El Munt i santifica
En ses coves grans ascetes,
Aliment amb ses herbetes
Els oferí generós.
...
Aclamem vostra pietat
I vos demanem socors;
Siau-nos sempre advocat
Sant Llorenç, màrtir gloriós.
Font: Universitat Jaume I

Uns altres Goigs a Sant Llorenç del Santuari del Munt...

El dissabte 10 d'agost del 2019 es va celebrar la festa de Sant Llorenç diaca i màrtir a l'antic Monestir de Sant Llorenç del Munt, dalt la muntanya de la Mola, en territori parroquial de Sant Joan Baptista de Matadepera. Presidí la Misa Mn. Artur Boardman, Rector, i concelebraren diversos preveres. Després de la Missa es va fer la processó pel voltant de l'església i es compartí coca amb vi bo. Foto: Bisbat de Terrassa.

Monestir de Sant Llorenç del Munt al cim de La Mola.
Foto: Mikipons

Interior del monestir. El monestir té moltes semblances amb el Sant Cugat del Vallès, ja que els promotors de la seva construcció eren precisament monjos d'aquest monestir.
Foto: Josep Bracons.


Comentaris