Goigs a sant Tou (Sixt i Hou). Tordera (Maresme, Barcelona).

GOIGS I ALABANSAS DELS GLORIOSOS MÁRTIRS DE CRISTO SANT SIST I SANT THOU QUALS SAGRATS COSSOS SE VENERAN EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE CELRÀ I ALGUNAS RELIQUIAS EN LA CAPELLA DE SANT THOU DE LA VILA DE TORDERA.

Sant Sixt i sant Hou

Dels devots, Sants Martyrs sou
admirables Protectors;
Pregau Sant Sist y Sant Thou,
a Déu per als pecadors.
...
Ab llenguas de llum lo cel
los Cossos Sants revelà
a cert Pagés de Celrà
de gran virtut y bon zel,
lo qual ab guia tant fiel
ditxós trobà los tresors.

Dos caixas galans y belles
en Valltorta descobrí
luego ab professó acudí
lo ilustríssim Cabanellas,
a Girona no van ellas,
logrant Celrà los favors.

Comentaris