Deprecació (Goigs) a la Mare de Déu del Socors. Agramunt (Urgell, Lleida).

DEPRECACIÓ A MARIA SANTISSIMA DEL SOCÒS EN TEMPS ESTERIL DE AYGUAS.

Verge dels Socors, d'Agramunt

Del Socòs Reyna gloriosa
simulacro de pietat,
donaunos aygua copiosa
en tant gran necessitat.

Cerca Agramunt vos trobaren
à la vora de Siò,
y ab molta veneraciò
culto, y Temple os dedicaren,
y puix vos sou (Verge hermosa)
aquell Platano exaltàt.
...
La Ribera de Siò
ab tot lo Urgell afligits,
tambè à vostres peus rendits
esperan consolaciò,
vent que sou tant prodigiosa
pera tot aqueix veinat.

Puix vos sou la generosa
com sempre ha experimentat
donaunos aygua Senyora
en tant gran necessitat.


Edició del 1798. Font: Biblioteca de Catalunya.

Interior de la capella de la Mare de Déu dels Socors, prop del riu Sió.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya.

Església de Santa Maria d'Agramunt.
Hi ha dues capelles dedicades a la Mare de Déu dels Socors, una en el temple parroquial de Santa Maria i una altra en una capella prop del riu Sió.

La Mare de Déu dels Socors d'Agramunt en el Camí dels Degotalls de Montserrat

Comentaris