Goigs a sant Marc. Castell de Foixà (Baix Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS S. MARCH.

Sant Marc

Al devot que en vos confía
guardáulo de tempestat;
San March benaventurat
socorreulo nit y dia.

Anaveu molt abrassat
per lo mon ab gran constancia
y ab molta perseverancia
predicant la veritat
deixasen la falsedad
de la cega idolatria.
...
Perso es vostra santedat
per tants devots venerada
y en Foixá molt celebrada
ab aplauso y magestat
vos han pres per advocat
per sa major alegria.

Puig sou tan apropiat
contra pedras llams y trons
guardau aqueixos contorns
de pedra y de tempestat
teniu sempre pietat
del devot que en vos confia.


Castell de Foixà que té una capella del s. XIII dedicada a sant Marc.
Foto: Diari de Girona.

Interior de la capella del castell. La capella, com el castell, va ser restaurada a la fi del segle XIX per Francesc de Foixà, el darrer propietari que visqué al castell. En l'interior de la capella, uns grans esvorancs assenyalen el lloc on hi havia uns sepulcres gòtics: una làpida de Bernat Guillem de Foixà, mort el 1362, amb la figura jacent del cavaller, i un sarcòfag de Guillem de Foixà, mort el 1459 i el seu fill fra Alemany, mort el 1476. Foto: Diari de Girona.

Entrada a la capella. Foto: Xevi Subi.


Comentaris