Goigs a sant Ponç. Església d'Aulina a la Vall de Bianya (Garrotxa, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT PONS, BISBE, Y MARTIR, ADVOCAT CONTRA LAS XINXAS. PATRÓ Y TITULAR DE LA IGLESIA DE AULINA, EN LA QUAL SE VENERA UNA INSIGNE SAGRADA RELIQUIA SUA.

Sant Ponç a l'església de Sant Ponç d'Aulina.
Retall d'una foto de Josep Genoher.

Puix que Deu vos ha dotát
de tants singulars blasons;
siáu lo nostre advocát,
gloriós Martyr sant Pons.

Sant prodigiós sou estat,
y ab Deu tant habeu tingút,
que molt antes de esser nat,
per lo Infern foreu temút:
intentá pera matarvos
infinitas invencions.
...
Tota herba que es benhida
lo dia de vostra mort,
lleva á las xinxas la vida,
las quals nos molestan fort:
contra ellas fou reclamát
ab humils submisions.

Ja que donchs sou invocát
per nostras oracions;
siáu lo nostre Advocát,
glorios martyr sant Pons.


Església de Sant Ponç d'Aulina. Construcció romànica molt modificada.
Foto i més informació a Catalunya Medieval.

Interior. Foto: Josep Genoher


Comentaris