Goigs a sant Carles Borromeo

GOIGS DEL GLORIÓS SANT CARLOS BORROMEU, CARDENAL Y ARQUEBISBE, LLUM DELS PRELÁTS Y SACERDÓTS. DICTÁTS PER LO MOLT REVERENT EN CHRISTO DON JOSEPH DALMAU Y PADRÉS.

Sant Carles Borromeo (1538-1584)
va ser arquebisbe de Milà i cardenal. Es celebra el 4 de novembre.

Sou exemple en penitencia
de virtuts y santedát:
Cárlos de gran Eminencia,
guardau la christiandát.

De noble sanch Vos vinguereu
en est mon desgraciát,
la gracia de Deu tinguereu
luego que foreu nát:
Puig fou certa la evidencia
ab lo llum de claredát.
...
De la mort y passió
de Christo nostre Senyor,
ab molta devoció
foreu gran meditadór:
Puig devant de sa presencia
l'anima li habeu donat.

En lo Cel estau gosánt
de la Santa Trinitat:
Carlos Borromeu gran Sant
guardau la Christiandát.Comentaris