Goigs a sant Daniel. Tordera (Maresme, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT DANIEL, EN TORDERA. Any 1868.

Sant Daniel d'Arle o de Girona

Martir Noble de gran fama,
confesor del Rey del Cel,
al poble que vos reclama,
socorreulo Sant Daniel.

Armenia fòu de nació,
de Quiliquia natural,
de llinatje y gran blassó,
fill d'un Compte principal,
heretge, enemich mortal
de Imatges dels Sants del Cel.
...
Tres veinats assí en Tordera
Gasolves y Cantallops
y Vilanova primera,
vos fan festa per llurs ops;
en vos com uns pobles orbs
confian per Patró fiel.

Puix teniu gracia en la terra
y la Gloria dalt en lo Cel;
guardaunos de peste y guerra
insigne martir Daniel.


Font: bibliogoigs

Ermita de Sant Daniel, al veïnat de Sant Daniel de Tordera, abans també anomenat el veïnat de Gasolves i Cantallops. Situat a l'esquerre del camí que va a Blanes, a uns 4 km. del casc urbà. Foto: Closcer

Encara que no hi ha dades concretes de la seva fundació, sembla que va ser edificada al segle XVI i prengué el nom per estar bastida en uns terrenys del convent de monges de la Vall de Maria, depenent del Monestir de Sant Daniel de Girona.

Programa de la festa de sant Daniel de Tordera l'any 2018.

Interior de la capella. Foto: Catalunya Medieval.


Comentaris