Goigs a sant Gervasi i sant Protasi. Santuari de la Plana de Mont-ros a la Torre de Cabdella (Pallars Jussà, Lleida).

GOIGS DELS GLORIOSOS MARTIRS S. GERVASI Y PROTASI QUE'S VENERAN EN LO SANTUARI DE NOSTRA SENYORA DE LA PLANA, PARROQUIA DE BERANUY, BISBAT DE URGELL.

Sants Gervasi i Protasi.
Relleu a la porta de la basílica dels sants a Rapallo.
Foto: Twice25 & Rinina25.

Puig que de Christo lo amor
vos feu lo Martiri breu.
Gervasi y Protasi á Déu
presentau nostre fervor.

Bassons foreu y nasquereu
de Valeria y de Vidal;
los quatre ab valor igual
constants la Fé mantinguereu,
confessant que sols se deu
á Déu verdader lo amor.
...
Esta Parroquia os venera
per sos Patrons y Advocats,
y en totas necessitats,
de vostra clemencia espera
siau remey com podeu,
y també son protector.


Santuari de la Mare de Déu de la Plana on també s'hi venera sant Gervasi i sant Protasi. El petit nucli de la Plana de Mont-ros i el poble de Gramenet formen part del municipi de La Torre de Cabdella.
Foto: Joaquim Guasch Drudis.


Comentaris