Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Santa Maria de Corcó, a l'Esquirol (Osona, Barcelona).

CÀNTIC A L'ASSUMPCIÓ DE LA VERGE MARIA VENERADA EN AQUEST MISTERI PER PATRONA I TITULAR DE LA  PARRÒQUIA-ARXIPRESTAL DE SANTA MARIA DE CORCÓ.

L'Assumpció de la Mare de Déu,
titular de l'església de Santa Maria de l'Esquirol.

Des del gran Tron exaltada
on regneu, Verge Pia:
Sigueu nostra advocada,
patrona, Santa Maria.

Vostra mort, trànsit gloriós,
un àngel us anuncia
de part de Déu, qui us l'envia:
ben alegre'l rebeu Vós;
puix tindreu de vostre Espòs
i amat Fill la companyia.
...
La parròquia de Corcó
per Patrona us adora
perquè, humil, si a Vós implora,
molt clement, li deu socors:
concedint vostres favors
al devot qui en Vós confia.
...
Reina i Mare molt aimada,
dels devots llum i guia:
Sigueu nostra advocada,
Patrona, Santa Maria.

Amb motiu de la Benedicció de la nova Església (15 d'agost de 1949) s'han editat aquests Goigs que són una adaptació reformada dels antics impresos en 1830.
Font: Antoni Prat i Puig.

Font: Antoni Prat i Puig

Església de Santa Maria de l'Esquirol o de Santa Maria de Corcó.
Foto: Enfo.

El poble de l'Esquirol amb l'església de Santa Maria de Corcó.
Foto: Josep Maria.Comentaris