Goigs a sant Nazari i sant Cels, patrons de Serra de Daró (Baix Empordà, Girona)

GOIGS EN ALABANZA DELS SANTS MARTYRS NAZARI, Y CELS, PATRONS DEL LLOC DE SERRA EN LO AMPURDA.

Sant Nazari i sant Cels

A Tots los devots Faèls
que u's venim á suplicár:
vullaunos sempre ajudár
Sants Martyrs Nazari, y Cels.

Sant Lino Papa u's donà
à vos, Nazari, l' batisme,
passantvos del gentilisme
á la llum de Christià:
en vos la Iglesia logrà
un Martyr de Christo excels.

A Cels, noy de poca edàt
nostra Santa Fe ensenyáreu,
y vos mateix li donáreu,
nostre batisme sagràt:
dos estelas hêu quedàt
mes bellas que las del Cels.
...
De tot contratemps guardáu
al vostre Poble de Serra
tant en temps de cruel guerra,
com en temps de dolça pau:
ab ulls benignes miràu
vostres Feligresos fiels.

Puig del Cel sou dos estèls
que tants favors influiu:
nostras suplicas ohiu
Sants Patrons Nazari, y Cels.

Església de Santa Maria de Serra de Daró.
Foto: poblesdecatalunya.cat.


Comentaris