Importància dels Goigs en la nostra cultura cristiana i catalana

Entrevista a mossèn Joan Roig i Montserrat, publicada al Full Dominical de l'Arquebisbat de Tarragona, núm. 3620, del 28 de juliol 2019.
Comentaris