Goigs als Gloriosos Dotze Apòstols. Costoja (Vallespir, França).

Els Dotze Apòstols amb Maria Santíssima el dia de la Pentecosta.

Puix assí sou venerats
Ab fé viva y gran amor:
O Apóstols del Senyor,
Siau nostres advocats.

Quan Jesus ab veu divina
Cridá lo mon pecador,
Li esplicant sa doctrina
Que li dictava l'amor,
Vosaltres, extasiats,
Estavau prop del seu cor.
...
Coustouges vostra memória
Sempre honrá ab devoció,
Ja, segons nos diu l'história,
Lo Rey Pera d'Aragó
Esta iglesia y sos veynats
Enjoyá d'un rich favor.
...
En nostras necessitats,
En la ditxa, en lo dolor,
O Apóstols del Senyor,
Siau nostres advocats.
Font: Universitat de Perpinyà

Església parroquial de Santa Maria de Costoja
Foto: Palauenc05

Interior de l'església. Foto: Bertrand GRONDIN.


Comentaris